Portal Świadczeniodawcy
Pracowników Ochrony Zdrowia
Usługi

Nasza firma działa na runku wsparcia serwisowego dla Świadczeniodawców od 2004 roku. Wraz z upływającym czasem i zmieniającymi się warunkami zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie gwarantujące rozwiązanie większości problemów, z jakimi zwracają się do nas nasi Klienci. W tym czasie zostaliśmy Autoryzowanymi Przedstawicielami Handlowymi i Autoryzowanymi Partnerami wielu wiodących producentów sprzętu i oprogramowania związanego z branżą medyczą, w tym:

 • Computerland - Autoryzowany Partner w zakresie wdrażania i serwisowania programu Pakiet Świadczeniodawcy
   
 • Sygnity - Autoryzowany Partner w zakresie wdrażania i serwisowania programu mMedica
   
 • ASSECO POLAND - Autoryzowany Partner w zakresie wdrażania i serwisowania programu mMedica
   
 • iMed24.pl - Autoryzowany Partner w zakresie wdrażania i serwisowania oprogramowania iMed24
   
 • ELZAB S.A. - Autoryzowany Dealer urządzeń fiskalnych
   
 • Norcom - Autoryzowany Partner w zakresie sprzedaży, wdrażania i serwisowania oprogramowania GobelMED (Świadczeniodawcy z zakresu ZPO)
Oprócz standardowej sprzedaży, wdrożeń oraz serwisu sprzętu i oprogramowania nasza firma zajmuje się tworzeniem dedykowanego oprogramowania dla medycyny. W ten sposób realizujemy najbardziej nawet specyficzne wymagania i potrzeby naszych klientów. Wśród działań w tym zakresie wymienić można kilka głównych zagadnień, którymi się zajmujemy:
 • Tworzenie nakładek na istniejące systemy. Umożliwiamy realizację pewnych działań lub funkcjonalności, których producent danego oprogramowania jeszcze nie udostępnia lub nie planuje ich wdrażania (ze względu na specyfikę i unikalność wymagań)
   
 • Łączenie systemów specjalistycznych z oprogramowaniem służącym do rozliczenia z NFZ (np. łączenie oprogramowania dedykowanego dla AOS z mMedica, STM z mMedica, itd.)
   
 • Migracje danych między systemami (on-line, lub przy przechodzeniu z jednego systemu na inny)
   
 • Tworzenie dedykowanych rozwiązań dla konkretnego klienta lub grupy klientów
   
 • Łączenie systemów kilku klientów w celu ułatwienia wymiany i przepływu informacji (w tym system integrujący pracę wielu niezależnych instalacji mMedica w jedną centralną bazę służącą do celów np. statystyczno-zarządczych)
   
 • Tworzenie skryptów SQL (na poziomie bazy danych), które ułatwiają zarządzanie dużą ilością zmian danych (np. globalne uzupełnienie kodów procedur ICD9, wykonywanie zadanych weryfikacji danych, synchronizacja danych, itp.)
Realizujemy również usługi w zakresie sprawozdawczości i rozliczania kontraktów z NFZ. Klient może dopasować poziom świadczonych przez nas usług do własnych potrzeb. Poziomy te można podzielić następująco:
 • Poziom podstawowy. Klient kontaktuje się z nami w sytuacjach, kiedy nie potrafi samodzielnie rozwiązać problemu. Poziom ten jest najwygodniejszy dla tych Świadczenidoawców, którzy na codzień radzą sobie świetnie z bieżącą pracą, ale od czasu do czasu natrafiają na sytuacje bądź zdarzenia, które wymagają wiedzy specjalistycznej lub doświadczenia. Klient rozlicza się z Nami za konkretną usługę i jest ona zazwyczaj wyceniana z cennika wg stawki godzinowej.
 • Poziom rozliczeniowy. Klient zleca nam na zasadzie stałej comiesięcznej usługi rozliczenie jego kontraktu z NFZ. W ramach tego pakietu usług oferujemy również rozliczanie korekt, poprawę zakwestionowanych świadczeń przez NFZ, bieżące prace na Portalu Świadczenidoawcy. W tym pakiecie Klient samodzielnie wprowadza świadczenia do systemu komputerowego odpowiedzialnego za rozliczenia z NFZ. Zaszym zadaniem jest wykonanie wszystkie pozostałych operacji niezbędnych do prawidłowego i szybkiego rozliczenia Świadczeniodawcy i dostarczenie mu kompletu dokumentów rozliczeniowych. Ten pakiet sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do dokumentacji medycznej jest niezbędny na bieżąco, ale Świadczeniodawca nie ma czasu śledzić na bieżąco zmian, jakie pojawiają się w kwestii rozliczeń z NFZ. Naszym zadaniem w takim przypadku jest zapewnienie klientowi środowiska pracy (My wykonujemy aktualizacje oprogramowania do takiej wersji, która zapewnia bezproblemową pracę) i zabezpieczenie danych przed ich utratą (My wykonujemy kopie zapasowe i zapewniamy bezpieczne przechowywanie). Dzięki stałej miesięcznej opłacie pakiet ten stanowi dobry kompromis pomiędzy poziomem podstawowym, a poziomem kompleksowym. Przy jednoczesnej przewidywalności kosztów związanych z obsługa serwisową.
   
 • Poziom kompleksowy. Poziom kompleksowy polega na całkowitym odciążeniu Świadczeniodawcy z elektronicznej obsługi rozliczeń z NFZ. Usługa polega na odbieraniu od klienta dokumentacji medycznej, wykonywaniu wszelkich czynności i operacji niezbędnych do poprawnego i szybkiego rozliczenia Klienta. Efektem naszej pracy jest dostarczenie Klientowi zwrotnie kompletu dokumentów. Świadczeniodawca nie poświęca czasu na mozolne wprowadzanie danych do systemu, wykonywanie komunikacji z NFZ, weryfikację i poprawę świadczeń, aktualizację danych na Portalu Świadczeniodawcy, wyjaśnianie z Funduszem zakwestionowanych świadczeń  i całej otoczki informatyczno-elektronicznej związanej z rozliczeniami z NFZ. Klient w takim układzie skupia się na jak najlepszym wykonywaniu swojej specjalności i nie martwi się co miesiąc o poprawność rozliczeń. Zryczałtowana, stała, miesięczna opłata pozwala na kontrolę kosztów związanych z obsługą serwisową.

Ponadto. Podążając za potrzebami naszych klientów oraz odpowiadając na co raz większe zaufanie w zlecaniu nam zagadnień związanych z obsługą kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia zajmujemy się również przygotowywaniem Ofert (AOS, STM, REH, i inne) i Wniosków (POZ, ZPO) poprzedzających zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki ścisłej współpracy ze świadczeniodawcami i zarządami związkowymi zrzeszonymi w ramach m.in. Porozumienia Podkarpackiego - członka Federacji Porozumienia Zielonogórskiego, a także Związek Lekarzy Dentystów - Pracowników Ochrony Zdrowia przygotowujemy oferty konkursowe i wnioski o zawarcie umów spełniające kryteria zarówno związkowe, jak i spełniające wszystkie standardy NFZ. Oprócz tego dzięki bogatemu doświadczeniu i stałemu śledzeniu rozporządzeń MZ i zarządzeń NFZ weryfikujemy poprawność oferty pod względem merytorycznym i zgodności ze stanem faktycznym (Dostępność wymaganego sprzętu. Harmonogram pracy personelu. Wuposażenie gabinetów lekarskich i zabiegowych, itd.)

Staramy się działać wg zasady polegającej na maksymalnym odciążeniu klienta z zadań, które nam powierzają. Dzięki takiej filozofii grono naszych stałych, zadowolonych klientów powiększa się z roku na rok dając nam ogromną satysfakcję i poczucie dobrze wykonywanej pracy.